Struka religija, pronađeno natuknica: 3001

apokalipsa

apokalipsa (grč. ἀποϰάλυψıς: otkrivenje), književno djelo u kojem je dana proročka vizija budućih povijesnih ...

apokaliptičan

apokaliptičan (grč. ἀποϰαλυπτıϰός). 1. Koji se odnosi na apokalipsu. 2. Koji sluti na smak svijeta ...

apokrif

apokrif (grč. ἀπόϰρυφος: skriven, tajan), u širem smislu označuje tekst što pretendira na autentičnost ...

apologet

apologet (prema grč. ἀπολογέομαı: braniti se, pobijati). 1. Branitelj kršćanske vjere; apologetima ...

apologetika

apologetika (grč. ἀπολογητıϰός: obrambeni), u kršćanskoj teologiji, disciplina kojoj je cilj obrana ...

Apolon (religija)

Apolon (grč. Ἀπόλλων, Apóllōn), u grčkoj mitologiji, sin Zeusov i Latonin, blizanac brat Artemidin, ...

apostat

apostat (apostata) (grč. ἀποστάτης: otpadnik, odmetnik), izraz preuzet u kršćanstvu iz helenističko-židovske ...

apostazija

apostazija (grč. ἀποστασία), otpadništvo, odvajanje, odmetništvo, osobito u vjerskom smislu. (→  apostat[a]) ...

apostolat

apostolat (prema apostol). 1. U kršćanstvu, poslanje i služba apostola i drugih vjerovjesnika. 2. ...

apostoli

apostoli (grč. ἀπόστολος: poslanik), prema Bibliji, dvanaest Isusovih učenika, kojima je on povjerio ...

|<  <  21  22 (23)  24  25  26  27  28  29  30  >  >|