Struka religija, pronađeno natuknica: 3009

Amulije

Amulije (lat. Amulius [amu:'li·us]), u rimskoj mitologiji, sin kralja Proke iz Alba Longe. Zbacio s ...

Amun

Amun →  amon ...

Ana

Ana (hebr. Ḥannāh: milosrđe, skraćeno od Ḥānānjah: Jahve se smilovao). 1. Prema Bibliji, majka proroka ...

Ana Perena

Ana Perena (latinski Anna Pĕrenna [a'n:a pere'n:a], stariji oblik Pĕranna), u rimskoj mitologiji, božica ...

anabaptisti

anabaptisti (grč. ἀναβαπτίζεıν: ponovno krstiti, ponovno uroniti), kršćanska sljedba koja naučava da ...

Anadiomena

Anadiomena (grč. ἀναδυομένη: koja izranja), uobičajen nadimak za grčku božicu Afroditu, potekao iz mita ...

anagnosti

anagnosti (grč. ἀναγνώστης: čitač). 1. U antičkom Rimu, naobraženi robovi ili slobodnjaci koji su kod ...

Anahita

Anahita (staroperz.: neokaljana), iranska božica nebeskih voda, plodnosti i ljubavi; spominje se u Avesti. ...

Anaklet I., sv.

Anaklet I., sv. (lat. Anacletus), prema predaji, treći papa (79–92). Mučenik. Spomendan 26. travnja. ...

Anaklet II.

Anaklet II. (pravo ime Pietro de’ Pierleoni) (? – ?, 25. I. 1138), protupapa od 1130. do 1138. Protiv ...

|<  <  11  12  13  14  15  16 (17)  18  19  20  >  >|