Struka računalstvo, pronađeno natuknica: 109

ISDN

ISDN → integrirani komunikacijski sustavi ...

kalkulator

kalkulator (engl. calculator < kasnolat. calculator: onaj koji računa; učitelj aritmetike), uređaj za ...

kartica

kartica. 1. U računalstvu, grafička, zvučna, TV-, mrežna kartica (→  osobno računalo, dijelovi), memorijska ...

kompaktni disk

kompaktni disk (engl. compact disk) → optički disk ...

kompatibilnost

kompatibilnost (prema kompatibilan), sposobnost dvaju ili više predmeta ili dijelova opreme ili tvari ...

kompjutor

kompjutor (engl. computer, od lat. computare: zbrojiti, računati) →  elektroničko računalo ...

kućno računalo

kućno računalo → mikroračunalo; osobno računalo, povijest ...

LAN

LAN → računalna mreža ...

magnetska kartica

magnetska kartica, kartica s komadićem magnetske vrpce za pohranu manje količine podataka, uglavnom ...

matična ploča

matična ploča → osobno računalo, sastavni dijelovi ...

|<  1  2  3 (4)  5  6  7  8  9  10  >