Struka psihologija, pronađeno natuknica: 469

eksperimentalna psihologija

eksperimentalna psihologija, dio psihologije koji znanstvene spoznaje temelji na eksperimentu kojim ...

ekstrasenzorna percepcija

ekstrasenzorna percepcija (ekstra- + lat. sensus: osjećaj; osjećanje) →  parapsihologija ...

ekstravertiranost

ekstravertiranost (ekstra- + lat. vertere: okretati), u psihologiji ličnosti okrenutost prema van, prema ...

emocija

emocija (franc. émotion) →  čuvstvo ...

empatija

empatija (em- + -patija), u psihologiji, 1) kognitivno razumijevanje čuvstava i položaja druge osobe ...

epifenomen

epifenomen (epi- + fenomen), popratna pojava nekog procesa ili fenomena koja može, ali ne mora, biti ...

ergonomija

ergonomija (ergo- + -nomija), znanost o radu, postupci koji prilagođuju karakteristike rada tjelesnim ...

esteziometar

esteziometar (grč. αἴσησıς: osjetilna zamjedba, osjet + -metar), uređaj za mjerenje osjetljivosti na ...

etnopsihologija

etnopsihologija (etno- + psihologija), grana psihologije, bavi se pretpostavljenim razlikama psihičkih ...

evolucijska psihologija

evolucijska psihologija, primjena Darwinove evolucijske teorije u tumačenju doživljavanja i ponašanja ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8  9 (10)  >  >|