Struka psihologija, pronađeno natuknica: 469

duh

duh (hebrejski ruah, grčki πνεῦμα, latinski spiritus). 1. U svakodnevnom govoru, sveukupnost psihičkih ...

duhoznanstvena psihologija

duhoznanstvena psihologija, smjer u psihologiji gdje je jedino spoznajno sredstvo individualna duhovna ...

dvostruka piramida boja

dvostruka piramida boja, shematski prikaz dviju piramida spojenih osnovicama kojim se predočuju čimbenici ...

dvostruki čunj boja

dvostruki čunj boja → dvostruka piramida boja ...

Ebbinghaus Hermann

Ebbinghaus [ε'biŋ~], Hermann, njemački psiholog (Barmen, 24. I. 1850 – Halle/Saale, 26. II. 1909). Jedan ...

Edipov kompleks

Edipov kompleks, u psihoanalizi, prema Freudu, podsvjesna želja sina za majkom, praćena čuvstvima ljubomore ...

ego

ego (lat.: ja). 1. Latinska osobna zamjenica kojom se katkada zamjenjuje naša kako bi se označila nečija ...

Ehrenfels Christian von

Ehrenfels [e:'rənfεls], Christian von, austrijski filozof i psiholog (Rodaun, 20. VI. 1859 – Lichtenau, ...

eidetizam

eidetizam (prema grč. εἶδος: slika, lik), sposobnost detaljnog dosjećanja jednom percipiranih sadržaja, ...

ekološka psihologija

ekološka psihologija, grana psihologije koja proučava međuodnose doživljaja i ponašanja čovjeka i njegove ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8 (9)  10  >  >|