Struka psihologija, pronađeno natuknica: 470

deluzije

deluzije ili bolesne ideje (kasnolat. delusio), patološki promijenjeni sadržaji mišljenja na koje se ...

depresija

depresija (lat. depressio, od deprimere: pritisnuti, utisnuti, tištati). 1. U svakodnevnom životu, ...

deprivacija

deprivacija (de- + privacija). 1. U psihologiji, uskrata nečega za čime postoji potreba (npr. hrane, ...

diferencijalna psihologija

diferencijalna psihologija, pristup u psihologiji usmjeren na istraživanja naravi i podrijetla individualnih ...

dispozicija

dispozicija (lat. dispositio). 1. Razmještaj, raspored, raspodjela (npr. predmeta, građe u znanstv. ...

dječja psihologija

dječja psihologija →  razvojna psihologija ...

dosada

dosada, stanje u kojem prevladava doživljaj bezvoljnosti, zasićenosti, gubitka zanimanja, obično je ...

doživljaj

doživljaj, u psihologiji, jednostavan ili složen psih. proces dostupan subjektivnom uvidu, opažanju ...

Drenovac Mirko

Drenovac, Mirko, hrvatski psiholog (Osijek, 12. V. 1940 – Zagreb, 8. X. 2022). Diplomirao (1966) i doktorirao ...

dubinska psihologija

dubinska psihologija, opći naziv za smjerove u psihologiji koji ljudsko doživljavanje i ponašanje tumače ...

|<  1  2  3  4  5  6  7 (8)  9  10  >  >|