Struka psihologija, pronađeno natuknica: 469

crte ličnosti

crte ličnosti, pretpostavljene, uglavnom trajne značajke čovjekove ličnosti, koje jednu ličnost razlikuju ...

crtež, dječji

crtež, dječji. 1. Crtež ljudske osobe, test koji je kao projektivnu tehniku uvela K. Machover. Od djeteta ...

čitljivost

čitljivost, svojstva tiskanoga materijala (alfabetskog ili ideografskog) koji je namijenjen prenošenju ...

Čorkalo Biruški Dinka

Čorkalo Biruški, Dinka, hrvatska psihologinja (Vinkovci, 6. IX. 1966). Diplomirala (1990) i doktorirala ...

Čudina-Obradović Mira

Čudina-Obradović, Mira, hrvatska psihologinja (Čakovec, 13. III. 1938). Diplomirala (1962) i doktorirala ...

čuvstvo

čuvstvo ili emocija, doživljaj ili stanje potaknuto nekim događajem, situacijom u kojoj se nalazimo, ...

darovitost

darovitost → nadarenost ...

debilnost

debilnost (lat. debilitas: sakatost, slaboća), zastario naziv za najlakši stupanj smanjenih intelektualnih ...

defektologija

defektologija (lat. defectus: nedostatak + -logija), edukacijsko-rehabilitacijska znanost i rad s osobama ...

dekoncentracija

dekoncentracija (de- + koncentracija). 1. U psihologiji, trenutna ili trajnija nesposobnost usredotočenosti ...

|<  1  2  3  4  5  6 (7)  8  9  10  >  >|