Struka psihologija, pronađeno natuknica: 469

analiza vremena i pokreta

analiza vremena i pokreta, postupak rastavljanja nekoga radnog procesa na što veći broj osnovnih elemenata ...

Andrilović Vladimir

Andrilović, Vladimir, hrvatski književnik i psiholog (Vinkovci, 25. XI. 1937). Školovao se u Vinkovcima ...

androginost

androginost (grč. ἀνδρόγυνος: dvospolac), osobina žene ili muškarca da pokazuje i ženske i muške značajke, ...

anksioznost

anksioznost (prema kasnolat. anxiosus za klas. lat. anxius: tjeskoban), složeno, neugodno čuvstvo tjeskobe, ...

antipatija

antipatija (grč. ἀντıπάϑεıα: protivan osjećaj), očita nesnošljivost, odbojnost ili odvratnost prema ...

apercepcija

apercepcija (ad- + latinski perceptio: razjašnjavanje, bistrenje, poimanje, shvaćanje), općenito, razjašnjavanje ...

apsentizam

apsentizam (engleski absenteeism, od latinskog absens, genitiv absentis: odsutan), izostajanje s posla ...

Arambašić Lidija

Arambašić, Lidija, hrvatska psihologinja (Zagreb, 4. VIII. 1957). Diplomirala (1981) i doktorirala (1994) ...

arhetip

arhetip (grč. ἀρχέτυπον), prvotni mitski, obredni, religijski ili simbolički obrazac, uzorak ili struktura, ...

asertivnost

asertivnost (lat. asserere: prisvojiti; tvrditi), značajka ponašanja ili osobina ličnosti koja se očituje ...

|<  1  2 (3)  4  5  6  7  8  9  10  >  >|