Struka psihologija, pronađeno natuknica: 470

Ajduković Dean

Ajduković, Dean, hrvatski psiholog (Osijek, 3. IX. 1952). Diplomirao (1976) i doktorirao (1982) psihologiju ...

Ajduković Marina

Ajduković, Marina, hrvatska psihologinja (Osijek, 29. III. 1958). Diplomirala psihologiju i sociologiju ...

akrofobija

akrofobija (akro- + -fobija), nerazumno snažan strah od visine. ...

alkoholizam

alkoholizam. 1. U psihologiji, dugotrajno i prekomjerno uživanje alkoholnih pića, koje dovodi do promjena ...

Allport Gordon

Allport [ɔ:'lpɔɹt], Gordon, američki psiholog (Montezuma, 11. XI. 1897 – Cambridge, 9. XI. 1967). Profesor ...

ambicija

ambicija (franc. ambition < lat. ambitio: obilaženje glasača da se pridobiju, od ambire: obilaziti), ...

ambicioznost

ambicioznost (prema lat. ambitiosus: koji se oko nečega trudi, nečemu stremi, ambiciozan) →  ambicija ...

ambivalencija

ambivalencija (ambi- + kasnolat. valentia: vrijednost). 1. Dvojaka vrijednost. 2. U psihologiji, čuvstvena ...

ambivertiranost

ambivertiranost (ambi- + lat. vertere: skretati). 1. Seksualna sklonost prema pripadnicima obaju spolova. 2. ...

analitička psihologija

analitička psihologija. 1. Svaki pristup predmetu psihologije koji naglašava rastavljanje psihičkih ...

|<  1 (2)  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|