Struka prosvjeta, pronađeno natuknica: 531

didaktički trokut

didaktički trokut, dinamično međudjelovanje triju čimbenika nastave: učenika, gradiva i učitelja. Njihovim ...

didaktika

didaktika (grč. δıδαϰτıϰὴ [τέχνη]: vještina podučavanja), grana pedagogije koja teorijski i iskustveno ...

Diesterweg Adolf Wilhelm

Diesterweg [di:'stəɹve:k], Adolf Wilhelm, njemački pedagog (Siegen, 29. X. 1790 – Berlin, 7. VII. 1866). ...

disertacija

disertacija (lat. dissertatio), općenito, učena rasprava; posebno, znanstv. rasprava, teza napisana ...

Dittes Friedrich

Dittes [di'təs], Friedrich, austrijski pedagog (Irfersgrün, 23. IX. 1829 – Beč, 15. V. 1896). Prvi ravnatelj ...

dječje jaslice

dječje jaslice, ustanova za njegu, odgoj, socijalnu i zdravstvenu skrb djece od šest mjeseci do treće ...

dječji vrtić

dječji vrtić, ustanova za odgoj i izobrazbu, zdravstvenu i socijalnu skrb djece od 3. godine do polaska ...

Dlustuš Ljuboje

Dlustuš, Ljuboje, hrvatski učitelj, pedagoški pisac (Šaptinovci kraj Našica, 3. IV. 1850 – Osijek, 17. XI. 1921). ...

docent

docent (lat. docens, docentis, particip prezenta od doceo: učiti, poučavati), samostalni sveučilišni ...

dokimologija, pedagoška

dokimologija, pedagoška (franc. docimologie, od grč. δόϰıμος: provjeren + -logija), pedagoška disciplina ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8  9 (10)  >  >|