Struka prosvjeta, pronađeno natuknica: 531

Decroly Ovide

Decroly [dəkʀɔli'], Ovide, belgijski pedagog (Ronse, 23. VII. 1871 – Bruxelles, 10. IX. 1932). Školski ...

defektologija

defektologija (lat. defectus: nedostatak + -logija), edukacijsko-rehabilitacijska znanost i rad s osobama ...

Defrančeski Ante

Defrančeski, Ante, hrvatski pedagog (Ližnjan, 1. II. 1894 – Skrad, 27. IX. 1949). Završio Višu pedagošku ...

dekan

dekan (lat. decanus; grč. δεϰάρχης), u helenskoj i kasnorimskoj vojsci, vodnik odreda od deset vojnika; ...

Deklaracija o pravima djeteta

Deklaracija o pravima djeteta (engl. Declaration of Children’s Rights), politički dokument kojim se ...

Demarin Josip

Demarin, Josip, hrvatski pedagog (Medulin, 16. I. 1895 – Zagreb, 15. X. 1981). Diplomirao na Višoj pedagoškoj ...

Demarin Mate

Demarin, Mate, hrvatski pedagog (Medulin, 15. X. 1899 – Zagreb, 25. VIII. 1992). Diplomirao na Višoj ...

didaktički formalizam

didaktički formalizam, nazor koji ističe važnost formalnog obrazovanja. Javlja se kao pozitivna reakcija ...

didaktički funkcionalizam

didaktički funkcionalizam, nazor koji zagovara veću pozornost razvoju funkcija djeteta, ponajprije u ...

didaktički materijalizam

didaktički materijalizam, nazor koji visoko vrjednuje količinsku dimenziju znanja. Takvo shvaćanje ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8 (9)  10  >  >|