Struka prosvjeta, pronađeno natuknica: 531

Casa giocosa

Casa giocosa [ka:'sa 62721oko:'za] (tal.: dom radosti), prva humanistička škola u Mantovi, na dvoru mantovskoga ...

Cividini Ante

Cividini, Ante, hrvatski pedagog i javni djelatnik (Brod na Kupi, 12. VI. 1881 – Ogulin, 29. XII. 1968). ...

Claparède Édouard

Claparède [klapaʀε'd], Édouard, švicarski psiholog i pedagog (Ženeva, 24. III. 1873 – Ženeva, 29. IX. 1940). ...

college

college [kɔ'li62721] (engl. < franc. collège < lat. collegium: udruga) →  koledž ...

Collège de France

Collège de France [kɔlε:'ž dəfʀ8118:s], francuska znanstvena ustanova koju je utemeljio Franjo I. 1530. ...

Columbia University

Columbia University [kəlʌ'mbiə junivə:'ɹsiti], najstarije visokoškolsko učilište u američkoj saveznoj ...

Comenius Joanes Amos

Comenius [kome:'ni·us], Joanes Amos →  komenský, jan ámos ...

Compayré Gabriel

Compayré [k61533pεʀe'], Gabriel, francuski pedagoški pisac (Albi, 12. I. 1843 – Pariz, 24. II. 1913). Generalni ...

Cugšvert Miroslav

Cugšvert, Miroslav, hrvatski pedagog i skladatelj (Veselý, Moravska, 6. II. 1844 – Zagreb, 8. I. 1894). ...

cum laude

cum laude [kum lạu'de] (lat.: s pohvalom), ocjenjivanje položenoga doktorskog ispita s pohvalom, koja ...

|<  1  2  3  4  5  6 (7)  8  9  10  >  >|