Struka prosvjeta, pronađeno natuknica: 520

Zaninović Mate

Zaninović, Mate, hrvatski pedagog (Šibenik, 25. VI. 1919 – Zadar, 21. IV. 1994). Pedagogiju i psihologiju ...

zavičajna nastava

zavičajna nastava, nekoć, nastavni predmet u početnim razredima osnovne škole kroz koji su učenici stjecali ...

Zavod za pedagogiju

Zavod za pedagogiju, znanstveno-istraživačka jedinica Odsjeka za pedagogiju Filozofskoga fakulteta u ...

zdravstveni odgoj

zdravstveni odgoj, u pedagogiji, školsko poučavanje i odgajanje sa svrhom razvijanja zdravstvene kulture, ...

znanje

znanje, sustav i logički pregled činjenica i generalizacija o objektivnoj stvarnosti koje se prihvaćaju ...

zorna nastava

zorna nastava, nastava koja se zasniva na dosljednoj primjeni didaktičkoga principa zornosti (očiglednosti), ...

Zovko Gojko

Zovko, Gojko, hrvatski pedagog (Uzarići kraj Širokoga Brijega, BiH, 27. I. 1931 – Zagreb, 1. IV. 2014). ...

Žalac Tomo

Žalac, Tomo, hrvatski pedagog (Rastoke kraj Slunja, 1. II. 1912 – Zagreb, 6. II. 2002). Diplomirao povijest ...

Život i škola

Život i škola, časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja. Izlazi u Osijeku od 1952; za Domovinskoga ...

župne škole

župne škole, u ranom sr. vijeku najniži stupanj vjerskih kršć. škola. Osnivale su se uz gradske i seoske ...

|<  <  51 (52)