Struka prosvjeta, pronađeno natuknica: 520

vojna pedagogija

vojna pedagogija, grana pedagogije koja proučava specifičnosti odgojno-obrazovne djelatnosti u vojsci, ...

vrijednosna pedagogija

vrijednosna pedagogija, grana kulturne pedagogije; razvila se potkraj XIX. i početkom XX. stoljeća u ...

Vučak Slavko

Vučak, Slavko, hrvatski pedagog (Civljane kraj Knina, 3. XI. 1940). Diplomirao na Pedagoškoj akademiji ...

Vujčić Vladimir

Vujčić, Vladimir, hrvatski pedagog i politolog (Duge Njive kraj Vrgorca, 1. I. 1947). Diplomirao (1970) ...

Vukasović Ante

Vukasović, Ante, hrvatski pedagog (Osijek, 9. I. 1929 – Zagreb, 26. I. 2021). Diplomirao (1956) i doktorirao ...

Vuković Marijan

Vuković, Marijan, hrvatski pedagoški pisac (Babina Greda, 10. X. 1841 – Vukovar, 4. II. 1896). Bio je ...

Vuletić Dušanka

Vuletić, Dušanka, hrvatska fonetičarka (Sušak, danas dio Rijeke, 22. XII. 1931). Diplomirala talijanski ...

waldorfska pedagogija

waldorfska pedagogija [va'ldɔrf~] (pedagogija Rudolfa Steinera), alternativna pedagoška disciplina u ...

Willmann Otto

Willmann [vi'lman], Otto, austrijski pedagog (Leszno, Poljska, 24. IV. 1839 – Litoměřice, Češka, 1. VII. 1920). ...

Winnetka-plan

Winnetka-plan [wi'netkə ~], alternativni školsko-organizacijski sustav rada koji se na početku XX. stoljeća ...

|<  < (51)  52