Struka prosvjeta, pronađeno natuknica: 531

Rojko Pavel

Rojko, Pavel, hrvatski glazbeni pedagog (Petrijanec kraj Varaždina, 1. I. 1944 – Zagreb, 22. X. 2017). ...

Rosić Vladimir

Rosić, Vladimir, hrvatski pedagog (Skoplje, 2. VI. 1935). Diplomirao hrvatski jezik i povijest na zagrebačkoj ...

ručni rad

ručni rad, djelatnost koja u školskom i odgojnom radu omogućava upoznavanje s načinima i tehnologijom ...

samoobrazovanje

samoobrazovanje, sposobnost pojedinca da sam upravlja svojim obrazovanjem te programi i praksa kojima ...

samoodgoj

samoodgoj, odgojni proces u kojem je odgajanik nositelj svojega odgajanja. U ranom djetinjstvu odgajanje ...

samostanske škole

samostanske škole, crkvene škole u srednjem vijeku osnivane za buduće klerike i redovnike u samostanima ...

Savez hrvatskih učiteljskih društava

Savez hrvatskih učiteljskih društava, krovno udruženje učiteljskih društava u Hrvatskoj i Slavoniji. ...

savjetovalište

savjetovalište, stručna ustanova u kojoj je okupljeno osoblje posebno osposobljeno za savjetovanje ...

seksualni odgoj

seksualni odgoj  →  spolni odgoj ...

sekularizacija

sekularizacija (francuski secularisation: posvjetovljenje, podržavljenje, prema crkvenom latinskom saecularis: ...

|<  < (41)  42  43  44  45  46  47  48  49  50  >