Struka prosvjeta, pronađeno natuknica: 520

ručni rad

ručni rad, djelatnost koja u školskom i odgojnom radu omogućava upoznavanje s načinima i tehnologijom ...

samoobrazovanje

samoobrazovanje, sposobnost pojedinca da sam upravlja svojim obrazovanjem te programi i praksa kojima ...

samoodgoj

samoodgoj, odgojni proces u kojem je odgajanik nositelj svojega odgajanja. U ranom djetinjstvu odgajanje ...

samostanske škole

samostanske škole, crkvene škole u srednjem vijeku osnivane za buduće klerike i redovnike u samostanima ...

Savez hrvatskih učiteljskih društava

Savez hrvatskih učiteljskih društava, krovno udruženje učiteljskih društava u Hrvatskoj i Slavoniji. ...

savjetovalište

savjetovalište, stručna ustanova u kojoj je okupljeno osoblje posebno osposobljeno za savjetovanje ...

seksualni odgoj

seksualni odgoj  →  spolni odgoj ...

sekularizacija

sekularizacija (francuski secularisation: posvjetovljenje, podržavljenje, prema crkvenom latinskom saecularis: ...

Sekulić-Majurec Ana

Sekulić-Majurec, Ana, hrvatska pedagoginja (Zagreb, 6. VI. 1949). Diplomirala pedagogiju i psihologiju ...

semestar

semestar (prema lat. semestris: koji traje šest mjeseci), razdoblje od šest mjeseci u visokoškolskom ...

|<  < (41)  42  43  44  45  46  47  48  49  50  >