Struka prosvjeta, pronađeno natuknica: 531

poučavanje

poučavanje, pomoć učitelja ili nastavnika učeniku u procesu stjecanja znanja i razvijanja vještina. ...

praktikum

praktikum (njem. Praktikum, prema srednjovj. lat. practica: djelatnost < grč.  πραϰτιϰὴ [τέχνη]: vježbanje, ...

predškolska pedagogija

predškolska pedagogija, grana pedagogije koja proučava predškol. odgoj radi spoznavanja zakonitosti ...

predškolski odgoj

predškolski odgoj, formativni proces u razdoblju ranoga djetinjstva, od rođenja do polaska u školu. ...

Pregrad Zlatko

Pregrad, Zlatko, hrvatski pedagog (Samobor, 27. VIII. 1903 – Zagreb, 21. IX. 1983). Studirao filozofiju, ...

prekvalifikacija

prekvalifikacija, obrazovna aktivnost kojom se već kvalificirane osobe osposobljavaju za druga zanimanja. ...

preodgoj

preodgoj, proces ispravljanja različitih oblika poremećaja u ponašanju. Sam odgoj također je svojevrsno ...

preparandija

preparandija (njem. Präparande, prema lat. praeparandus: unaprijed pripremljen), stari naziv za učiteljsku ...

Preporod (mjesečnik)

Preporod, pedagoški mjesečnik; izlazio je 1905–14. u Zagrebu. Izdavao ga je i uređivao V. Koščević, ...

prevencija poremećaja u ponašanju

prevencija poremećaja u ponašanju (kasnolatinski praeventio: prethodna radnja), mjere, aktivnosti i ...

|<  <  31  32  33  34  35  36 (37)  38  39  40  >  >|