Struka prosvjeta, pronađeno natuknica: 531

pedagogijska futurologija

pedagogijska futurologija, disciplina koja istražuje smisao i perspektive odgoja i postavlja smjernice ...

pedagoška akademija

pedagoška akademija, viša škola za obrazovanje nastavnika osnovnih škola, kao i odgojitelja u predškolskim ...

Pedagoški rad

Pedagoški rad, pedagoški časopis, koji je pod tim imenom izlazio od 1946. do 1991. Od 1859. do 1946. ...

pedagoški standard

pedagoški standard, razina kojom se svoj djeci i mladima osiguravaju podjednaki uvjeti razvoja i obrazovanja ...

pedocentrizam

pedocentrizam (ped-1 + -centrizam), teorijski smjer u pedagogiji koji dijete stavlja u središte odgoja. ...

Pejnović Milan

Pejnović, Milan, hrvatski pedagog (Sisak, 24. I. 1876 – Zagreb, 26. X. 1915). Bio je profesor Učiteljske ...

penološka andragogija

penološka andragogija, poddisciplina andragogije usmjerena na preodgoj i resocijalizaciju osoba pravomoćno ...

permanentno obrazovanje

permanentno obrazovanje, izvanškolsko obrazovanje koje u pravilu slijedi nakon redovitog obrazovanja ...

permisivni odgoj

permisivni odgoj (prema lat. permissio: dopuštanje), pedagoško shvaćanje koje se, pozivajući se na dječja ...

personalistička pedagogija

personalistička pedagogija, smjer reformne pedagogije u Njemačkoj potkraj XIX. i poč. XX. st. Zagovornici ...

|<  <  31  32  33 (34)  35  36  37  38  39  40  >  >|