Struka prosvjeta, pronađeno natuknica: 531

općeobrazovne škole

općeobrazovne škole, škole koje ostvaruju programe općega obrazovanja i kulture pridonoseći intelektualnomu, ...

Open University

Open University [61595u'pən ju:nivə:'səti] (engl.: otvoreno sveučilište) →  pučko sveučilište ...

ordinarius

ordinarius (lat.: redovit), tradicionalni naziv za redovitoga sveučilišnog profesora, koji je kao senior ...

Organizacija UN za prosvjetu, znanost i kulturu

Organizacija UN za prosvjetu, znanost i kulturu →  unesco ...

ortopedagogija

ortopedagogija (orto- + pedagogija), sinonim za specijalnu pedagogiju sa svim njezinim posebnim područjima, ...

osnovna škola

osnovna škola, prva u sustavu škola u kojoj djeca stječu osnovno opće obrazovanje; u većini je zemalja ...

osposobljavanje

osposobljavanje, usmjereno i ciljano, najčešće radno-profesionalno, razvijanje sposobnosti i umijeća ...

Otto Berthold

Otto [ɔ'to], Berthold, njemački pedagog (Bienowitz, 6. VIII. 1859 – Berlin, 29. VI. 1933). Predstavnik ...

Oxford University

Oxford University [ɔ'ksfəd ju:nivə:'səti], sveučilište u Oxfordu u Engleskoj. Najstarije je i uz Cambridge ...

palestra

palestra (lat. palaestra < grč. παλαίστρα), antička škola borilaštva namijenjena tjelesnom odgoju mladeži. ...

|<  <  31 (32)  33  34  35  36  37  38  39  40  >  >|