Struka prosvjeta, pronađeno natuknica: 531

odgojna politika

odgojna politika →  obrazovna politika ...

odgojne mjere

odgojne mjere. 1. U odgoju, primjena odgojnih sredstava, metoda i postupaka u odgojnome procesu, te ...

odgojne vrijednosti

odgojne vrijednosti, duhovna dobra i ideali koji služe u osmišljavanju odgoja i postizanju njegovih ...

odgojni akt

odgojni akt, trenutak, razdoblje ili okolnost u procesu odgajanja kada se u interpersonalnom odnosu ...

odgojni ideal

odgojni ideal, pedagoška zamisao o uzornom ljudskom biću koje objedinjuje ljudske odlike i vrijednosti ...

odgojno-obrazovni sustav

odgojno-obrazovni sustav, skup svih ustanova koje sudjeluju u ostvarivanju odgojno-obrazovnih programa ...

ogledna škola

ogledna škola, poseban status škole stečen kvalitetnim radom koji služi kao primjer i uzor. Kao model ...

Ogrizović Mihajlo

Ogrizović, Mihajlo, hrvatski pedagog (Srpsko Polje kraj Gospića, 28. XI. 1916 – Zagreb, 19. XI. 2005). ...

oligofrenopedagogija

oligofrenopedagogija (oligo- + freno- + pedagogija), grana specijalne pedagogije koja proučava odgajanje ...

opće obrazovanje

opće obrazovanje, stjecanje znanja i razvijanje sposobnosti koje se temelji na sadržajima iz različitih ...

|<  < (31)  32  33  34  35  36  37  38  39  40  >  >|