Struka prosvjeta, pronađeno natuknica: 531

atenej

atenej (lat. athenaeum < grč. Ἀϑηναĩον: Atenin hram), u starom Rimu visoka škola za umjetnost (poetiku), ...

athenaeum

athenaeum [ate:'neum] (lat.) →  atenej ...

audiovizualan

audiovizualan (audio- + srednjovj. lat. visualis: vidni), istodobno čujan i vidljiv; koji se temelji ...

auditivni trening

auditivni trening ili slušni trening, suvremena oralna metoda rehabilitacije slušanja i govora u osoba ...

autizam

autizam (njem. Autismus, prema grč. αὐτός: sam, glavom), težak doživotni poremećaj što ga karakterizira ...

autodidakt

autodidakt (grč. αὐτοδίδαϰτος: koji sam sebe uči), samouk; poznavalac neke znanosti, umjetničke djelatnosti ...

Baf Frane

Baf, Frane, hrvatski učitelj i školski nadzornik (Pićan, Istra, 17. III. 1872 – Zagreb, 18. III. 1955). ...

bakalaureat

bakalaureat (srednjovj. lat. baccalaureatus, od baccalaris: mladić, spojeno s laureatus: ovjenčan [lovorovim] ...

Bakotić Antun Karlo

Bakotić, Antun Karlo, hrvatski fizičar, pedagog i književnik (Kaštel Gomilica, 4. XI. 1831 – Zadar, ...

Barbalić Fran

Barbalić, Fran, hrvatski pedagog i povjesničar (Baška na Krku, 30. I. 1878 – Zagreb, 26. VII. 1952). ...

|<  1  2  3 (4)  5  6  7  8  9  10  >  >|