Struka prosvjeta, pronađeno natuknica: 531

obrazovanje na daljinu

obrazovanje na daljinu, stjecanje znanja uz sve ono što omogućuje pristup učenju i obrazovanju bez izravnoga ...

obrazovanje odraslih

obrazovanje odraslih, sustav pedagoških i socijalnih djelatnosti kojima se proširuju opća kultura i ...

obrazovna politika

obrazovna politika, pedagoška disciplina koja se empirijski, analitički i normativno bavi strategijom ...

obrazovna televizija

obrazovna televizija, televizijski program stručno osmišljen i vođen s nakanom obrazovanja televizijskoga ...

obrtnička škola

obrtnička škola, strukovna škola u podsustavu srednjeg obrazovanja završavanjem koje učenik stječe ...

obvezno školovanje

obvezno školovanje, zakonom obvezno školovanje za djecu određene dobi, za koje su odgovorni njihovi ...

ocjenjivanje

ocjenjivanje, svako prosuđivanje vrijednosti, postupak kojim se na unaprijed utvrđen način prati i utvrđuje ...

odgajanik

odgajanik, osoba koju se odgaja, objekt odgajanja; mlado još neizgrađeno ljudsko biće koje se nalazi ...

odgoj

odgoj, proces izgrađivanja, razvijanja i oblikovanja čovjeka u njegovim ljudskim odlikama. Odgoj ima ...

odgojitelj

odgojitelj, osoba koja odgaja, organizator i izvršitelj u procesu odgajanja pojedinca ili skupine odgajanika. ...

|<  <  21  22  23  24  25  26  27  28  29 (30)  >  >|