Struka prosvjeta, pronađeno natuknica: 531

lektira

lektira (franc. lecture < kasnolat. lectura), čitanje; ono što se čita, štivo (zabavna, laka, popodnevna, ...

Levandovski Dubravka

Levandovski, Dubravka, hrvatska defektologinja (Zagreb, 26. V. 1939). Diplomirala 1966. te doktorirala ...

Libertas međunarodno sveučilište

Libertas međunarodno sveučilište, privatno sveučilište sa sjedištem u Zagrebu. Osnovano je 2016. spajanjem ...

licej

licej (lat. Lyceum < grč. Λύϰεıον), općeobrazovna srednja škola. U staroj Ateni filozofska škola (Likej) ...

Lichtwark Alfred

Lichtwark [li'62179tvark], Alfred, njemački pedagog (Reitbrook, 14. XI. 1852 – Hamburg, 13. I. 1914). Pedagoški ...

Lietz Hermann

Lietz [li:c], Hermann, njemački pedagog (Dumgenewitz, Rügen, 28. IV. 1868 – Haubinda, 12. VI. 1919). ...

Lindner Gustav Adolf

Lindner [li'~], Gustav Adolf, češki pedagog (Rožd’alovice, 11. III. 1828 – Prag, 16. X. 1887). Od 1872. ...

Litt Theodor

Litt [lit], Theodor, njemački filozof i pedagog (Düsseldorf, 27. XII. 1880 – Bonn, 16. VII. 1962). Istaknuti ...

logoped

logoped (prema logopedija), stručnjak koji se bavi prevencijom, otkrivanjem, dijagnosticiranjem i rehabilitacijom ...

logopedija

logopedija (logo- + -pedija2), grana specijalne pedagogije koja se, u interdisciplinarnoj suradnji medicine, ...

|<  <  21  22 (23)  24  25  26  27  28  29  30  >  >|