Struka prosvjeta, pronađeno natuknica: 531

antipedagogija

antipedagogija (anti- + pedagogija), pojava protivna prirodnomu razvoju djeteta; pedagoški suprotan ...

Antolić Mirko

Antolić, Mirko (Imbro), hrvatski učitelj, pisac udžbenika (Nevinac kraj Bjelovara, 1801 – Petrinja, ...

antropogogija

antropogogija (antropo- + [peda]gogija), znanost o čovjekovu odgoju; termin se pojavljuje u novije vrijeme ...

apsentizam

apsentizam (engleski absenteeism, od latinskog absens, genitiv absentis: odsutan), izostajanje s posla ...

apsolvent

apsolvent (lat. absolvens, genitiv absolventis: koji završava), student koji je odslušao sve predmete ...

Arapi

Arapi, narodi semitskog podrijetla nastanjeni na poluotoku Arabiji, odakle su se raširili po jugozapadnoj ...

artes liberales

artes liberales [a'rte:s libera:'le:s] (latinski: slobodna umijeća), umijeća koja su se učila u rimskim ...

Ascham Roger

Ascham [æ'šəm], Roger, engleski humanist i pedagoški pisac (Kirby Wiske, Yorkshire, 1515 – London, 23. XII. 1568). ...

asistent

asistent (lat. assistens, genitiv assistentis: koji pomaže), osoba koja pomaže ili opslužuje glavnog ...

Atenej

Atenej (grčki Ἀϑηναῖος, Athēnaĩos), grčki gramatičar i antikvar (Naukratis u Egiptu, II/III. st.). Autor ...

|<  1  2 (3)  4  5  6  7  8  9  10  >  >|