Struka prosvjeta, pronađeno natuknica: 531

Klaić Franjo

Klaić, Franjo, hrvatski pedagog i pedagoški pisac (Garčin kraj Slavonskoga Broda, 13. XI. 1819 – Zagreb, ...

klasična gimnazija

klasična gimnazija, naziv za srednju školu (vrsta gimnazije) koju obilježava učenje staroga grčkoga ...

klauzura

klauzura (kasnolat. clausura: zatvaranje, zatvoreni prostor). 1. U katoličkim samostanima, prostor određen ...

Kobali Milan

Kobali, Milan, hrvatski pedagog i metodičar (Zagreb, 24. IX. 1840 – Zagreb, 19. XII. 1897). Od 1859. ...

koedukacija

koedukacija (ko- + edukacija), škol. sustav u kojem muška i ženska djeca pohađaju iste razrede i škole. ...

koledž

koledž (engl. college < franc. collège < lat. collegium: zbor, odbor, udruga), specijalizirana visokoškolska ...

kolegij

kolegij (lat. collegium). 1. U antičkom Rimu, staleška udruga obrtnika; npr. Collegium fabrum Veneris ...

Koletić Marijan

Koletić, Marijan, hrvatski pedagog (Divuša kraj Dvora, 4. X. 1910 – Zagreb, 28. IX. 1988). Završio Učiteljsku ...

kolokvij

kolokvij (lat. colloquium: razgovor, dogovor), znanstveni razgovor; na fakultetima i visokim školama ...

Komenský Jan Ámos

Komenský [ko'menski:], Jan Ámos (latinizirano Joanes Amos Comenius [kome:'ni·us]), češki pedagog, filozof, ...

|<  <  11  12  13  14  15  16  17  18  19 (20)  >  >|