Struka prosvjeta, pronađeno natuknica: 531

Ivkanec Tomislav

Ivkanec, Tomislav, hrvatski učitelj i pisac (Petrinja, 30. IV. 1844 – Zagreb, 2. III. 1912). Nakon završetka ...

izobrazba

izobrazba, poseban oblik školovanja koje je usmjereno na uža, ciljana znanja i umijeća, za razliku od ...

izvannastavne aktivnosti

izvannastavne aktivnosti, različite djelatnosti učenika i nastavnika u školi kao dio odgojno-obrazovne ...

izvanškolske aktivnosti

izvanškolske aktivnosti, djelatnosti učenika izvan škole što ih organiziraju različite ustanove, udruge, ...

Jambrišak Marija

Jambrišak, Marija, hrvatska pedagoginja i učiteljica (Karlovac, 5. IX. 1847 – Zagreb, 23. I. 1937). ...

Janković Vladimir

Janković, Vladimir, hrvatski pedagog (Bjelovar, 9. IV. 1903 – Zadar, 24. I. 1979). Bio je profesor Više ...

Jarnević Dragojla

Jarnević, Dragojla (pravo ime Karolina), hrvatska književnica (Karlovac, 4. I. 1812 – Karlovac, 12. III. 1875). ...

Jena-plan

Jena-plan, organizacija školskoga rada kojoj je polazište odgoj za zajednicu svestranim aktiviranjem ...

Jurić Vladimir

Jurić, Vladimir, hrvatski pedagog (Sarajevo, 26. VIII. 1937). Diplomirao pedagogiju i sociologiju na ...

kabinetska nastava

kabinetska nastava, oblik nastave s pomagalima i mogućnošću praktičnoga rada; poseban organizacijski ...

|<  <  11  12  13  14  15  16  17 (18)  19  20  >  >|