Struka promet, pronađeno natuknica: 82

prometna signalizacija

prometna signalizacija, oznake, znakovi, oprema i uređaji za vođenje i sigurno odvijanje prometa. Prometnom ...

prometna sigurnost

prometna sigurnost, svojstvo nekoga prometnoga sustava izraženo brojem prometnih nezgoda, opsegom njihovih ...

prometni koridor

prometni koridor, uzak pojas definiranih granica namijenjen kretanju prometala. U zračnome prometu, ...

prometni signali

prometni signali, informacije koje se upućuju sudionicima kako bi se promet odvijao na uređen način, ...

prometni znakovi

prometni znakovi, simbolične slikovne ili tekstovne obavijesti o značajkama prometnice i njezina okoliša, ...

pružni blok

pružni blok, uzdužni odsječak željezničke pruge omeđen svjetlosnim signalima, unutar kojega se različitim ...

pulman

pulman, luksuzan putnički želj. vagon, nazvan prema amer. izumitelju i poduzetniku Georgeu Mortimeru ...

rampa

rampa (njem. Rampe < franc. rampe). 1. U arhitekturi i građevinarstvu, blaga kosina uređena za prijelaz ...

ranžiranje

ranžiranje (prema njem. rangieren < franc. ranger: svrstati, poredati), rastavljanje dolazećih i sastavljanje ...

regulacija

regulacija (prema kasnolatinskom regulare: uobličiti prema propisima). 1. Uvođenje reda ili pravilnosti ...

|<  1  2  3  4  5 (6)  7  8  9