Struka promet, pronađeno natuknica: 82

Jozefinska cesta

Jozefinska cesta, cesta koja preko Duge Rese, Generalskoga Stola, Josipdola, Jezerana, Brinja i velebitskoga ...

Karolinska cesta (Karlovac)

Karolinska cesta, cesta koja spaja Karlovac s Kraljevicom i Rijekom; vodi preko Novigrada, Bosiljeva, ...

Karolinska cesta (Lika)

Karolinska cesta (također Karolina, Stara Karolinska cesta), cesta koja povezuje Gospić preko Brušana ...

kolodvor, autobusni

kolodvor, autobusni, prometni terminal s putničkom zgradom, peronima i dr. prostorima i sadržajima namijenjenima ...

kolodvor, željeznički

kolodvor, željeznički, prometno-tehnički objekt na željezničkoj pruzi gdje se odvija ukrcaj i iskrcaj ...

kolosijek

kolosijek, prometni trak namijenjen kretanju prisilno vođenih vozila (željeznica, tramvaj i dr.). Željeznički ...

kondukter

kondukter (njem. Kondukteur < franc. conducteur: vodič; upravljač), pratitelj, sprovodnik; službenik ...

kontrola zračnoga prometa

kontrola zračnoga prometa (kontrola letenja), skup mjera, postupaka i usluga kojima se omogućava sigurno, ...

koridor

koridor (franc. corridor < tal. corridore). 1. Dugačka, uglavnom uža prostorija koja služi kao unutrašnja ...

linija

linija (lat. linea: lanena nit; crta, potez). 1. Crta, pravac; redak; smjer politike, službeno stajalište, ...

|<  1  2 (3)  4  5  6  7  8  9