Struka prehrambena tehnologija, pronađeno natuknica: 144

aditivi

aditivi (lat. additivus: dodatan), kemijske tvari koje se u malenim količinama dodaju različitim proizvodima ...

alkohol

alkohol (kasnolat. < arap. al-kuḥl: antimon u prahu [za bojenje očnih kapaka], potom pročišćena tvar), ...

alkoholna pića

alkoholna pića, pića koja sadrže između 3 i 80% etilnog alkohola (etanola). Dobivaju se alkoholnim vrenjem ...

alkoholno vrenje

alkoholno vrenje (alkoholna fermentacija), biokemijska razgradnja fermentabilnih šećera, uglavnom na ...

alkoholometrija

alkoholometrija (alkohol + -metrija), određivanje udjela etilnog alkohola (etanola) u tekućinama. U ...

aperitiv

aperitiv (franc. apéritif < kasnolat. aper[i]tivus: koji otvara, prema aperire: otvarati), piće koje ...

apertizacija

apertizacija, postupak uništavanja većine mikroorganizama u namirnicama kuhanjem do vrenja u zatvorenu ...

aspartam

aspartam, sintetsko sladilo građeno od dviju aminokiselina (fenilalanin i asparaginska kiselina), topljivo ...

bešamel

bešamel, gust, bijeli umak načinjen od maslaca, brašna, mlijeka ili vrhnja; nazvan po Louisu Béchamelu, ...

bevanda

bevanda (mlet. tal. bevanda: napitak < lat. bibenda), u jadranskom području, naziv za piće dobiveno ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >