Struka pravo, pronađeno natuknica: 1639

devolucija

devolucija (kasnolat. devolutio, od lat. devolvere: skotrljati, prevaljivati), prijenos nekog prava ...

Digesta

Digesta [di:ge'sta] (lat.) →  corpus iuris civilis ...

Digović Petar

Digović, Petar, hrvatski pravnik (Pijavičino, Pelješac, 8. VI. 1910). Pravni studij s doktoratom završio ...

dijete

dijete, čovjek u razvojnoj fazi od rođenja do mladenačkoga doba. U tom razdoblju još nije potpuno dozrio ...

Dika Mihajlo

Dika, Mihajlo, hrvatski pravnik (Skoplje, Makedonija, 11. II. 1943). Diplomirao (1963) i doktorirao ...

dikasterij

dikasterij (grč. δıϰαστήρıον: sudište, sud), u Ateni u starom vijeku naziv za vrstu suda opće ovlasti ...

dionica

dionica. 1. U trgovačkom pravu, dio temeljnoga kapitala dioničkoga društva; korporacijski vrijednosni ...

dioničko društvo

dioničko društvo (kratica d.d.), trgovačko društvo, pravni organizacijski oblik obavljanja gospodarske ...

diplomacija

diplomacija (franc. diplomatie, od grč. δίπλωμα: presavijeno udvoje; listina, isprava, povelja), međudržavni ...

diplomat

diplomat (franc. diplomate, prema grč. δίπλωμα: presavijeno udvoje; listina, isprava, povelja), osoba ...

|<  < (31)  32  33  34  35  36  37  38  39  40  >  >|