Struka pravo, pronađeno natuknica: 1639

corpus delicti

corpus delicti [ko'rpus de:li'kti:] (lat.: biće zločina, tijelo zločina), u kontinentalnoj Europi, u ...

Corpus iuris canonici

Corpus iuris canonici [ko'rpus ju:'ris kano'nici:] (lat.: Zbornik kanonskoga prava), zbornik prava Katoličke ...

Corpus iuris civilis

Corpus iuris civilis [ko'rpus ju:'ris ci:vi:'lis] (lat.: Zbornik civilnoga prava), zakonodavstvo posljednjega ...

Corpus iuris Hungarici

Corpus iuris Hungarici [ko'rpus ju:'ris hunga'rici:] (lat.: Zbornik ugarskoga prava), pravni zbornik ...

crimen

crimen [kri:'men] (lat.: zločin, kažnjivo djelo), u rim. pravu, protupravno djelo koje u posebnome javnom ...

crimen laesae maiestatis

crimen laesae maiestatis [kri:'men le:'ze: majesta:'tis] (lat.), izvorno, zločin uvrede veličanstva, ...

crkveno pravo

crkveno pravo →  kanonsko pravo ...

Crnica Ante

Crnica, Ante (Petar), hrvatski pravnik (Zaton, 28. VI. 1892 – Zagreb, 24. VI. 1969). God. 1909. stupio ...

Crnić Ivica

Crnić, Ivica, hrvatski pravnik (Zagreb, 9. I. 1951). Završio Pravni fakultet u Zagrebu (1973). Sudac ...

Crnić Jadranko

Crnić, Jadranko, hrvatski pravnik (Zagreb, 25. III. 1928 – Zagreb, 4. IV. 2008). Završio Pravni fakultet ...

|<  <  21  22 (23)  24  25  26  27  28  29  30  >  >|