Struka pravo, pronađeno natuknica: 1643

abandon

abandon (franc.: napuštanje, prepuštanje, ostavljanje), u pravu općenito, ustanova po kojoj se osoba, ...

abdikacija

abdikacija (lat. abdicatio), službeno odreknuće od nekog položaja, dostojanstva, časti, prava. Pojam ...

abolicija

abolicija (lat. abolitio: ukidanje). 1. Oslobođenje od kaznenog progona. Do abolicije može doći pomilovanjem ...

abrogacija

abrogacija (lat. abrogatio: ukidanje), ukidanje ili opoziv kakva zakona ili pravnog propisa drugim zakonom ...

absolutio ab instantia

absolutio ab instantia [~lu:'ci·o ~ ~a'nci·a:] (lat.: odrješenje od suda), presuda kojom se okrivljenik ...

abuzus

abuzus (lat. abusus: zloporaba). 1. U medicini, kriva upotreba ili namjerna zloporaba kakva lijeka ...

Accursius

Accursius [ak:u'rsius] (Accorso, Accursio), talijanski pravnik (Bagnolo kraj Firence, između 1181. i ...

Achenwall Gottfried

Achenwall [a:'xənval], Gottfried, njemački statističar, povjesničar i pravni pisac (Elbing, 20. X. 1719 ...

Acollas Émile

Acollas [akɔla'], Émile, francuski pravnik, publicist i političar (La Châtre, 25. VI. 1826 – Asnières, ...

Act

Act [ækt] (engl.), pravno relevantna manifestacija volje; u engleskoj i američkoj ustavnopravnoj tradiciji ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|