Struka pomoćne povijesne znanosti, pronađeno natuknica: 312

červonec

červonec (rus. < polj. czerwony: crven, zlatan), ruski zlatni novac, kovan po ugledu na nizozemske zlatnike ...

D

D. 1. Šesto slovo hrvatske abecede, u mnogim suvremenim abecedama četvrto slovo. U glagoljici mu odgovara ...

daalder

daalder [da:'ldər], nizozemski srebrni novac, talir od 1,5 guldena; kovao se do 1816. ...

darik

darik (grč. δαρεıϰός, ili στατὴρ Δαρεıϰός: Darijev stater), stari perzijski zlatni novac, nazvan po ...

Delisle Léopold Victor

Delisle [dəli'l], Léopold Victor, francuski povjesničar, paleograf i knjižničar (Valognes, 24. X. 1826 ...

demotsko pismo

demotsko pismo (grč. δημοτıϰός: narodni), kasni i pojednostavnjeni kurzivni oblik hijeratskoga pisma. ...

denar

denar (lat. denarius), starorimski srebrni novac prozvan po tome što je imao deset puta (lat. deni: ...

denjga

denjga (rus. den’ga < tatarski tänkä, tur. denk: mjera; teret), ruski srebrni novac od XIV. do XVIII. st. ...

destinatar

destinatar (njem. Destinatar < franc. destinataire), osoba u čiju je korist izvršen pravni čin i za ...

deviza

deviza (franc. devise), lozinka, geslo, mudra izreka koja služi kao pravilo; krilatica, parola. Nekad ...

|<  1  2  3  4  5  6 (7)  8  9  10  >  >|