Struka pomoćne povijesne znanosti, pronađeno natuknica: 312

bulatika

bulatika (lat. scriptura bullatica), tip latinskoga pisma kojim su bile pisane papinske bule od kraja ...

caputia

caputia [kapu'cia] (lat.) →  folar ...

cash

cash [kæš]. 1. (engl. < singalski kasi i tamilski kāsu: sitan novac), sitan novac proširen nekad u ...

cekin

cekin (tal. zecchino, od zecca: kovnica, od arap. sikka), zlatan novac, dukat. Ime cekin za mletački ...

charta

charta ili carta [ka'rta] (lat.; grč. χάρτης: list pergamenta ili papira), u kasnorimsko doba isprava ...

cirkumfleks

cirkumfleks (lat. circumflexus, od circum flectere: obilježiti zavinutim naglaskom), dug i otegnut naglasak, ...

cistofor

cistofor (lat. cistophorus < grč. ϰıστοφόρος: nosač kovčega, od ϰίστη: cista, posuda u obliku sandučića ...

Corbie

Corbie [kɔʀbi'], gradić nedaleko od Amiensa u Francuskoj. Kralj Klotar III. dao je ondje osnovati 657–661. ...

corona

corona [koro:'na] (lat.: kruna, vijenac), novac →  kruna ...

cruzado

cruzado [kruza'δu] (crusado), nekadašnji portugalski kovani novac (isprva zlatnik, poslije srebrnjak). ...

|<  1  2  3  4  5 (6)  7  8  9  10  >  >|