Struka pomoćne povijesne znanosti, pronađeno natuknica: 312

berat

berat (tur. < arap. barā’t: pismo), povelja, darovnica, dekret kojim se postavlja neki službenik, dodjeljuju ...

bešluk

bešluk ili bešlik (tur. beşli: petica, petak, prema beş: pet), turski srebrni novac od 5 pijastera ili ...

bigat

bigat (lat. bigatus denarius i nummus bigatus, od lat. bigae: dvopreg), rimski republikanski novac kovan ...

Bobbio

Bobbio [bɔ'b:io], grad u pokrajini Piacenza (Emilija i Romanja), između Genove i Piacenze, sjeverozapadna ...

bradan

bradan, srebrni talir Dubrovačke Republike, kovan 1725–43; na aversu je imao poprsje sv. Vlaha s dugom ...

brakteat

brakteat (lat. bractea, brattea: listić kovine), njemački srebrni novac s otiskom na jednoj strani, ...

Bresslau Harry

Bresslau [brε'slau], Harry, njemački povjesničar i diplomatičar (Dannenberg, 22. III. 1848 – Heidelberg, ...

bu

bu, stari japanski novac (ichiba, itzeba), prvotno od zlata, poslije (1830–70) od srebra. ...

Bufalis Jerolim

Bufalis, Jerolim (Girolamo Buffalis), hrvatski povijesni pisac i bilježnik (Trogir, 3. IV. 1725 – ?, ...

bula (iz latinskog)

bula (lat. bulla). 1. U starih Rimljana, okrugla kožnata ili metalna kutijica s hamajlijama, koja se ...

|<  1  2  3  4 (5)  6  7  8  9  10  >  >|