Struka pomoćne povijesne znanosti, pronađeno natuknica: 312

uncijala

uncijala (kasnolat. [litterae] unciales: [slova] visine palca), lat. pismo, pretežno majuskulno, nastalo ...

ustav (paleografija)

ustav, paleografski termin koji označuje vrstu pisma u glagoljici i ćirilici. Nakon prijelaznog ili ...

Valunska ploča

Valunska ploča, jedan od najstarijih hrvatskih epigrafskih spomenika (XI. st.). Nazvana je po mjestu ...

varijanta

varijanta (franc. variante, od lat. varians, genitiv variantis: promjenljiv), inačica, oblik koji se ...

veksilologija

veksilologija (engl. vexillology, od lat. vexillum: zastava, barjak + -logija) ili zastavoslovlje, novija ...

viktorijat

viktorijat (lat. victoriatus), rimski srebrni novac kovan u doba republike. Naziv nosi po rimskoj božici ...

vizigotica

vizigotica ili vizigotika (lat. scriptura visigothica), srednjovj. latinsko pismo koje se rabilo isključivo ...

vjerodostojno mjesto

vjerodostojno mjesto (lat. locum credibile), u srednjem vijeku, ustanova (samostan ili kaptol) koja ...

votiv

votiv (prema lat. votivus: obećan, zavjetni, posvećen), zavjetni dar religioznoga karaktera, prikazan ...

zaglavlje

zaglavlje, egdotički pojam koji se koristi u izdanjima diplomatičke građe. Sastoji se od rednoga broja ...

|<  < (31)  32