Struka pomoćne povijesne znanosti, pronađeno natuknica: 312

aureus

aureus [ạu'~] (lat.: zlatan), rimski zlatnik. U doba Republike kovao se iznimno, a od Cezara redovito, ...

autograf

autograf (grč. αὐτόγραφος: vlastoručan). 1. U pomoćnim povijesnim znanostima, potpis u ispravama na ...

avers

avers (franc., od lat. adversus: sprijeda), na kovanome novcu (moneti) ili na medalji prednja ili glavna ...

bagatin

bagatin (tal. bagattino), sitan mletački srednjovjekovni srebrni novac, poslije od bakra ili mesinga. ...

Bandur Anselm

Bandur, Anselm (Anselmo Banduri), hrvatski bizantolog i numizmatičar (Dubrovnik, 18. VIII. 1675 – Pariz, ...

banica

banica, nekad u Dalmaciji, Bosni i Hercegovini, narodni naziv za austrijski novac od 10 krajcara i 20 ...

banovac

banovac, metalni novac što su ga, ugledajući se na novac salzburških nadbiskupa, od početka XIII. do ...

barbarski novci

barbarski novci, u numizmatici, naziv za novce što su ih tzv. barbarska plemena i narodi kovali po uzoru ...

batz

batz [bac] (od njem. Betz ili Petz: medvjed, simbolična figura u grbu Berna), srebrni novac u vrijednosti ...

beneventana

beneventana, naziv za srednjovjekovno latinsko pismo, zaobljenu minuskulu, nadjenut prema imenu grada ...

|<  1  2  3 (4)  5  6  7  8  9  10  >  >|