Struka pomoćne povijesne znanosti, pronađeno natuknica: 312

škuda

škuda (tal. scudo < lat. scutum: štit), zlatni ili srebrni novac različitih vrijednosti koji na aversu ...

štambilj

štambilj (tal. stampiglia < španj. estampilla) →  pečat ...

T

T. 1. Dvadeset i sedmo slovo hrvatske abecede, a devetnaesto latinske, silabičkoga imena te, za bezvučni ...

tahigrafija

tahigrafija (tahi- + -grafija), brzopis, pismo koje je radi što bržega bilježenja slova na pisanu podlogu ...

talent

talent (lat. talentum < grč. τάλαντον). 1. Antička mjera za masu (npr. hebrejski talent; grčki talent ...

talik

talik (perz. ta‘lῑq), vrsta arapskoga pisma nastaloga u IX. st. u Perziji. S vremenom se razgranalo ...

talir

talir (njem. Thaler, Taler; lat. talerus, tallerus i thalerus; hrv. taler, talir, toljer, tolar), vrsta ...

Tanodi Zlatko (1914-2011)

Tanodi, Zlatko (Aurelio), hrvatski povjesničar i arhivist (Breznički Hum kraj Varaždina, 1. IX. 1914 ...

tinta

tinta (tal. tinta ili njem. Tinte < srednjovj. lat. tincta, od lat. tingere: močiti, bojiti), obojena ...

Tischendorf Constantin

Tischendorf [ti'šəndɔrf], Constantin, njemački protestantski teolog i istraživač biblijskih tekstova ...

|<  <  21  22  23  24  25  26  27  28  29 (30)  >