Struka pomoćne povijesne znanosti, pronađeno natuknica: 312

sou

sou [su] (franc., prema lat. solidus: trajan, čvrst), sitni srednjovjekovni novac korišten u Francuskoj. ...

sovereign

sovereign [sɔ'vrin], engleski zlatni novac koji se počeo kovati 1489., za vladavine Henrika VII. Prvotna ...

Splitski evanđelistar

Splitski evanđelistar (Evangeliarium Spalatense), najstariji kodeks u Hrvatskoj pisan latinskim jezikom. ...

spomenica

spomenica, spis, isprava ili knjiga, odnosno zbornik radova objavljen u spomen na neku zaslužnu osobu ...

stater

stater (grč. στατήρ), u početku antička mjerna jedinica mase, vrijednosti u rasponu oko 8,1 do 8,9 g, ...

stilus

stilus (latinski) (također graphium), pisaljka starih Rimljana kojom se pisalo po povoštenim tablicama. ...

Stipišić Jakov

Stipišić, Jakov, hrvatski arhivist (Vrboska na Hvaru, 17. IX. 1920 – Zagreb, 31. XII. 2010). Studij ...

suspenzija

suspenzija (lat. suspensio: vješanje; podizanje). 1. U kemiji, grubi disperzni sustav u kojem su čvrste ...

svitak

svitak. 1. Oblik antičke (volumen) i srednjovjekovne (rotulus) knjige. Pojavio se kao papirusni svitak ...

svjedok

svjedok, osoba koja je dužna iskazivati o činjenicama koje se utvrđuju u nekom postupku (parničnom, ...

|<  <  21  22  23  24  25  26  27  28 (29)  30  >