Struka pomoćne povijesne znanosti, pronađeno natuknica: 312

sfragistika

sfragistika ili sigilografija (grč. σφραγίς ili lat. sigillum: pečat + -grafija) (pečatoslovlje), pomoćna ...

Sickel Theodor von

Sickel [zi'kəl], Theodor von (latinizirano Fridericus Adolphus Theodorus Sickel), njemački povjesničar, ...

sigilografija

sigilografija (lat. sigillum: pečat + -grafija) →  sfragistika ...

sigla

sigla (kasnolat. sigla: znakovi za skraćivanje), početno slovo riječi ili sloga kao poseban tip kraćenja, ...

sirsko pismo

sirsko pismo (kadšto i sirijsko pismo), pismo koje se razvilo iz starog aramejskog i kurzivnoga palmirskog ...

skarabej

skarabej (lat. scarabaeus < grč. ϰάραβος: rogati kukac), gema, tj. vrsta ukrasnoga kamena s urezanim ...

skriptorij

skriptorij (srednjovjekovni latinski scriptorium, od latinskog scriptum: pisano; crta), mjesto gdje ...

slogovno pismo

slogovno (silabičko) pismo ili silabarij (prema lat. syllaba < grč. συλλαβή: slog; usp. novolat. syllabarium), ...

solad

solad (od tal. soldo < kasnolat. soldus, skr. od solidus: solid) →  solid ...

solid

solid (kasnolatinski solidus, prema latinskom solidus: čvrst), vrsta zlatnika koji se počeo kovati oko ...

|<  <  21  22  23  24  25  26  27 (28)  29  30  >