Struka pomoćne povijesne znanosti, pronađeno natuknica: 312

rune

rune, alfabetsko pismo kojim su pisani najstariji spomenici mnogih germanskih jezika (npr. gotskoga, ...

Saint-Denis

Saint-Denis [s63338dni'], grad na desnoj obali Seine, 9 km sjeverno od Pariza (Île-de-France; departman ...

Salamunov pečat (simbol)

Salamunov pečat  →  pečat ...

salutacija

salutacija (lat. salutatio: pozdravljanje, pozdrav), diplomatička formula pozdrava koja se nalazi u ...

sankcija

sankcija (lat. sanctio: svečana naredba). 1. U pravu višeznačan pojam. (1) Dio pravne norme u kojem ...

Schiaparelli Luigi

Schiaparelli [skiaparε'l:i], Luigi, talijanski paleograf i diplomatičar (Cerrione, provincija Vercelli, ...

scriptura mixta

scriptura mixta [skri:ptu:'ra mi'ksta] (lat.: miješano pismo) →  poluuncijala ...

sekser

sekser (njemački Sechser, od sechs: šest) (hrvatski šestak), vrsta novca u uporabi na području Austro-Ugarske ...

serija

serija (latinski series: red, vrsta, niz). 1. Slijed istih ili sličnih pojava, stvari i sl.; niz (serija ...

sestercij

sestercij (latinski sestertius, od semis tertius: pola trećega), rimski novac. Počeo se kovati oko 210. pr. Kr., ...

|<  <  21  22  23  24  25  26 (27)  28  29  30  >