Struka pomoćne povijesne znanosti, pronađeno natuknica: 312

regest

regest (kasnolat. regesta: popis, upisnik, poimeničeni srednji rod množine participa perfekta pasivnog ...

registar

registar (srednjovjekovni latinski registrum, regestrum: popis, upisnik < kasnolatinski regesta). 1. ...

registratura

registratura (njemački Registratur, prema srednjovjekovnom latinskom registrum, regestrum: popis, upisnik), ...

rekognicija

rekognicija (lat. recognitio: razgledanje, ispitivanje), postupak u procesu nastanka i izdavanja diplomatičkoga ...

revers

revers (njemački Revers < francuski revers, prema latinskom reversus: vraćen; okrenut). 1. Potvrda ...

Ročki misal

Ročki misal, glagoljski misal pisan uglatom glagoljicom, hrv. ustavom u crkvenoslavensko-hrv. redakciji. ...

rodoslovlje

rodoslovlje  →  genealogija ...

rogacija

rogacija (latinski rogatio: upit; molba), diplomatička formula koja je sastavni dio konteksta (textus, ...

rubrika

rubrika (latinski rubrica, od ruber: crven). 1. Napomene u pravnim kodeksima u antičko doba; u rukopisima ...

rukopis

rukopis (manuskript), tekst pisan rukom. U rukopisima su sačuvana djela antičkih i srednjovjekovnih ...

|<  <  21  22  23  24  25 (26)  27  28  29  30  >