Struka pomoćne povijesne znanosti, pronađeno natuknica: 312

pisar

pisar, osoba koja je svladala vještinu pisanja i čija je uloga bila os. važna u starim civilizacijama ...

pismo

pismo, u najopćenitijem smislu riječi, konvencionalni sustav vizualnih (najčešće grafičkih) ili rjeđe ...

pistol

pistol (pistola) (franc. pistole), zlatni novac koji se kovao od XVI. do XVII. st. Naziv za dvostruki ...

poluuncijala

poluuncijala (kasnolatinski scriptura semiuncialis), latinsko pismo nastalo u rimsko doba, a u uporabi ...

poluustav

poluustav (poluustavno pismo), u slavenskoj paleografiji, vrsta glagoljičkog i ćirilićkog pisma koje ...

potpis

potpis (subscriptio), sastavnica zaključnoga dijela isprave (eschatocollum) kao jedan od načina osnaživanja ...

povelje

povelje (isprave, diplome), diplomatički dokumenti u užem smislu; pisano svjedočanstvo o jednom činu ...

povoštene tablice

povoštene tablice (lat. tabulae ceratae; cerussatae pugillares), drvene pločice prelivene voskom na ...

promulgacija

promulgacija (lat. promulgatio: oglašivanje). 1. U pravu, proglašenje zakona; akt državnog poglavara ...

real

real (španjolski, prema latinskom regalis: kraljev, kraljevski), španjolski srebrni, bakreni i zlatni ...

|<  <  21  22  23  24 (25)  26  27  28  29  30  >