Struka pomoćne povijesne znanosti, pronađeno natuknica: 312

pentagram

pentagram (grčki πεντάγραμμον), peterokraka zvijezda, simbolički geometrijski lik isprepletena tri istokračna ...

pergament

pergament (pergamena) (latinski charta pergamena: pergamski papir, po ant. gradu Pergamu), pisaća podloga ...

perper

perper (srednjovjekovni grčki πέρπυρα: novčići, prema grč. ὑπέρπυρος: jako užaren, sjajan), naziv za ...

perpera

perpera (srednjovjekovni grčki πέρπυρα: novčići, prema grčkom ὑπέρπυρος: jako užaren, sjajan), opći ...

pfenig

pfenig (njemački Pfennig), sitan srebrni novac koji se upotrebljavao od Karla Velikoga; nastao je kao ...

piaster

piaster →  pijaster ...

pijaster

pijaster (njemački Piaster < francuski piastre < talijanski piastra d’argento: srebrna, posrebrena ploča), ...

piktografija

piktografija (latinski pictus: naslikan + -grafija), slikovno pismo. Definira se kao predočivanje određenih ...

piktogram

piktogram (lat. pictus: naslikan + -gram), slika nekoga predmeta kao simbol određenoga pojma ili riječi. ...

Pillauer Zvonimir

Pillauer, Zvonimir, hrvatski filatelist (Srijemska Rača, Vojvodina, 14. VII. 1911 – Zagreb, 15. III. 1992). ...

|<  <  21  22  23 (24)  25  26  27  28  29  30  >