Struka pomoćne povijesne znanosti, pronađeno natuknica: 312

Palermski kamen

Palermski kamen, egipatski spomenik, izrađen od komada bazalta, visine 210 cm i širine 60 cm, na površini ...

palimpsest

palimpsest (lat. palimpsestus, prema grč. παλίμψηστος: nanovo ostrugan), rukopis na papirusu ili pergamentu ...

Paoli Cesare

Paoli [pa:'oli], Cesare, talijanski povjesničar, paleograf, diplomatičar i arhivist (Firenca, 10. XI. 1840 ...

Papebroch Daniel

Papebroch [pa'pəbrox], Daniel (Papebrock, latinizirano Papebrochius, flamanski van Papenbroeck), flamanski ...

papir

papir (njem. Papier < lat. papyrum, papyrus < grč. πάπυρος: papirus) (srednjovj. lat. charta papyri, ...

papirus (materijal)

papirus (lat. papyrus < grč. πάπυρος), pisaći materijal u antičkim civilizacijama Bliskog istoka i Sredozemlja ...

para (novac)

para (turski < perz. pāre: novac), sitan srebrni novac uveden u Osmanskom Carstvu 1623., u doba sultana ...

pečat

pečat (staroslavenski pečatь) (štambilj, žig). 1. Naprava s urezanim reljefnim znakom i nazivom pravne ...

pedigre

pedigre (engl. pedigree < starofranc. pié de grue: ždralova noga), dokument kojim se dokazuje određeno ...

pensa

pensa (prema latinskom pensum: odvagnuto, odmjereno), stara hrvatska mjerna i novčana jedinica. U izvorima ...

|<  <  21  22 (23)  24  25  26  27  28  29  30  >