Struka pomoćne povijesne znanosti, pronađeno natuknica: 312

merovinško pismo

merovinško pismo ili merovingika (lat. scriptura merovingica ili franco-gallica), srednjovjekovno latinsko ...

minuskula

minuskula (prema lat. minusculus: malen, sitan), pismo koje, za razliku od majuskule, nema sva slova ...

modul

modul (lat. modulus: mjera, jedinica mjere). 1. Shema prema kojoj se strukturiraju (redaju, organiziraju) ...

Moneta

Moneta (lat.: koja opominje), epitet rimske božice Junone kao zaštitnice grada. Budući da se uz Junonin ...

monogram

monogram (kasnolat. monogramma, od mono- + -gram), kratica ili šifra za ime neke osobe napisane u obliku ...

Müller David Heinrich von

Müller [my'ləɹ], David Heinrich von, austrijski orijentalist (Buczacz u Galiciji, danas Bučač, Ukrajina, ...

nacionalna pisma

nacionalna pisma →  pismo ...

napoleondor

napoleondor (franc. napoléon d’or: zlatni napoleon) (napoleon), francuski zlatni novac od 20 franaka, ...

naracija

naracija (lat. narratio: pripovijedanje, pripovijest). 1. Formula koja je sastavni dio teksta ili korpusa ...

notarijat

notarijat (srednjovj. lat. notariatus), ustanova koja se razvila u srednjem vijeku i traje do danas ...

|<  < (21)  22  23  24  25  26  27  28  29  30  >