Struka pomoćne povijesne znanosti, pronađeno natuknica: 312

arheografija

arheografija (arheo- + -grafija) →  egdotika ...

arhetip

arhetip (grč. ἀρχέτυπον), prvotni mitski, obredni, religijski ili simbolički obrazac, uzorak ili struktura, ...

arhivalije

arhivalije (njem. Archivalien < novolat. archivalia), spisi, povelje, dokumenti i drugo gradivo koje ...

arhivistika

arhivistika (njem. Archivistik), znanost koja se bavi proučavanjem biti arhivskog gradiva, njegovim ...

armales

armales [~ma:'le:s] (kasnolat. litterae armales), vladarska povelja, grbovnica, kojom se plemiću podjeljuje ...

arslanija

arslanija (tur. arslan: lav), stariji turski i naš naziv za nizozemski talir s likom lava. ...

artiluk

artiluk ili altiluk (tur. alti: šest), dubrovački srebreni novac u vrijednosti od 3 dinarića, kovan ...

asignati

asignati (francuski assignats, od latinskog assignare: doznačiti), papirni novac iz doba Francuske revolucije ...

aspra

aspra ili jaspra (srednjovj. grč. ἄσπρος: bijel, sitan novac), sinonim za akču. U nas je aspra značila ...

asterisk

asterisk (kasnolat. asteriscus < grč. ἀστερίσϰος). 1. Zvjezdica, dijakritički znak starih grčkih gramatičara; ...

|<  1  2 (3)  4  5  6  7  8  9  10  >  >|