Struka pomoćne povijesne znanosti, pronađeno natuknica: 312

Liber diurnus (Romanorum pontificum)

Liber diurnus (Romanorum pontificum) [li'ber di·u'rnus ro:ma:no:'rum ponti'fikum] (lat.: Dnevna knjiga ...

libertina

libertina (prema lat. libertas: sloboda), velik srebrni novac Dubrovačke Republike, kovan 1791–95. u ...

libra

libra (lat.: vaga), prastara mjerna jedinica mase, često istoznačnica za funtu, tijekom vremena različitih ...

ligatura

ligatura (kasnolat. ligatura: vezanje). 1. U paleografiji, spajanje dvaju (ili više) slova u jedno, ...

linija

linija (lat. linea: lanena nit; crta, potez). 1. Crta, pravac; redak; smjer politike, službeno stajalište, ...

lipa (novac)

lipa, stoti dio hrvatske novčane jedinice kune, koja je uvedena 1994. ...

lirazza

lirazza [lira'c:a] (tal. pejorativ od lira), mletački srebrni novac od 10 gazzetta, odnosno naziv koji ...

liretta

liretta [lire't:a] (tal. deminutiv od lira), srebrni novac što ga je Mletačka Republika 1687. počela ...

litra

litra (srednjovj. lat. litra < grč. λίτρα). 1. Antička sicilsko-italska mjerna jedinica mase; 1/240, ...

livre

livre [li:vʀ] (franc. od lat. libra), francuska funta. Koristila se u Francuskoj od vremena Karla Velikoga ...

|<  <  11  12  13  14  15  16  17  18 (19)  20  >  >|