Struka pomoćne povijesne znanosti, pronađeno natuknica: 312

kriptografija

kriptografija (kripto- + -grafija), prevođenje (kriptiranje ili šifriranje) razgovijetnoga teksta (jasan, ...

krivotvorina

krivotvorina ili falsifikat, kopija, imitacija ili preinaka umjetničkih djelâ, najraznovrsnijih predmeta ...

kronologija

kronologija (krono- + -logija), znanost o mjerama za vrijeme i određivanju protekloga vremena, osobito ...

kufsko pismo

kufsko ili kufijsko pismo, tip starog arapskog pisma, nazvanoga po gradu Al-Kufi na donjem Eufratu. ...

kurijalno pismo

kurijalno pismo (lat. curialis, od curia: kurija, vijećnica), poseban tip latinice kojim su pisani dokumenti ...

kurzivna majuskula

kurzivna majuskula, pismo, poseban tip kapitale koji se pojavio u I. st. pr. Kr. Njome su se pisali ...

kurzivna minuskula

kurzivna minuskula, pismo koje se, istodobno s grčkom minuskulom, pojavilo početkom IV. st. Naziva se ...

L

L. 1. Šesnaesto slovo hrvatske i jedanaesto latinske abecede, za likvidu /l/, silabičkoga imena el. ...

laureat

laureat (lat. laureatus: lovorom ovjenčan). 1. Od antike dalje, pjesnik koji je u znak priznanja za ...

lepton (novac)

lepton (grč. λεπτόν) (mn. lepta), u antičkoj Grčkoj, opći naziv za sitni bakreni novac. U modernoj Grčkoj ...

|<  <  11  12  13  14  15  16  17 (18)  19  20  >  >|