Struka pomoćne povijesne znanosti, pronađeno natuknica: 312

Kolumban, sv.

Kolumban, sv. (lat. Columbanus), irski opat i misionar (pokrajina Leinster, oko 540 – Bobbio, 23. XI. 615). ...

koncept

koncept (lat. conceptus: zametak; zamisao, pojam), pismeni sastavak koji je prvi, spontani izraz nekih ...

konkurente

konkurente (lat. concurrens, genitiv concurrentis, od concurrere: natjecati se; zajedno trčati), oznake ...

kontornijati

kontornijati (tal. contorniato, prema contorno: obrub), u numizmatici, naziv za rimske brončane medalje ...

kontrakcija

kontrakcija (lat. contractio: stezanje, kraćenje). 1. U fizici, kontrakcija volumena, smanjenje volumena ...

kontramarka

kontramarka (franc. contremarque). 1. Okrugli ili uglati pečat utisnut na već iskovanu novcu kako bi ...

kopija

kopija (srednjovj. lat. copia: prijepis, prema lat. copia: obilje). 1. Ručnim ili tehničkim postupkom ...

koroboracija

koroboracija (srednjovj. lat. corroboratio, od lat. corroborare: osnažiti), izričaj kojim autor najavljuje ...

krajcar

krajcar ili krajcara (njem. Kreuzer, prema Kreuz: križ), mali srebrni novac, nazvan po dvostrukom križu ...

kratica

kratica, u pismu tako skraćena riječ da joj se neki dijelovi izostave i/ili sastave. To posebno vrijedi ...

|<  <  11  12  13  14  15  16 (17)  18  19  20  >  >|