Struka pomoćne povijesne znanosti, pronađeno natuknica: 312

inkunabula

inkunabula (lat. mn. sr. roda incunabula: povoji; začetak, od cunae: kolijevka), prvotisak, najstariji ...

inkunabulistika

inkunabulistika, znanstvena disciplina koja se bavi proučavanjem inkunabula, njihovom izradbom, tipografskim ...

inskripcija

inskripcija (lat. inscriptio: naslov, upis, posveta), formula u prvom dijelu diplome koja sadržava ...

interpolacija

interpolacija (lat. interpolatio: preinačivanje, mijenjanje). 1. Umetanje, uvrštavanje; također ono ...

intitulacija

intitulacija (lat. intitulatio: naslovljavanje), formula u protokolu diplomâ koja sadržava ime vladara, ...

invokacija

invokacija (lat. invocatio: zazivanje, zaziv). 1. Zazivanje božanstva (ili kojega drugog »višeg bića«) ...

inzularna pisma

inzularna pisma (lat. scripturae insulares: otočna pisma), srednjovjekovna latinska pismâ koja su se ...

iperper

iperper →  perpera ...

isprava

isprava. 1. U procesnome pravu, predmet (pismeni akt) na kojem su pismom zabilježene neke misli koje ...

izvornik

izvornik ili original (lat. originalis: izvoran, iskonski), u diplomatici, isprava koja je nastala voljom ...

|<  <  11  12  13  14 (15)  16  17  18  19  20  >  >|